Έργα RFID & Μελέτες Περιπτώσεων

Επιλεγμένα έργα & πρόσφατα παραδείγματα εφαρμογών RFID

Έργα RFID
σε λειτουργία

 

Trinity RFID στην Ελλάδα

Η Trinity Systems είναι από τους κορυφαίους RFID integrators στην Ελλάδα. Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται μερικά ενδεικτικά έργα και πρόσφατα παραδείγματα εφαρμογών που υλοποιήθηκαν από την εταιρεία μας. Επισκεφθείτε τακτικά αυτή τη σελίδα καθώς θα προσθέτουμε και άλλες ενδιαφέρουσες εφαρμογές RFID !

RELIEF

Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID

Στα πλαίσια του έργου σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αυτόνομα ρομπότ (δύο επίγεια, ένα drone), ικανά να κινούνται σε οποιονδήποτε χώρο και να καταμετρούν συνεχώς τα γύρω προϊόντα. Τα ρομπότ κατασκευάζουν χάρτη του άγνωστου εκ των προτέρων χώρου και προσδιορίζουν τη θέση όλων των προϊόντων με ακρίβεια μερικών εκατοστών. Το έργο βρίσκεται στην καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας και στοχεύει στην εξασφάλιση αυτόνομης 24ωρης συνεχούς απογραφής προϊόντων.

Οφέλη:
Εύκολη, γρήγορη και ακριβής απογραφή, όπου και όσο συχνά απαιτείται.
Μείωση λαθών, εκνευρισμού και αβεβαιότητας.
Κατάργηση επίπονων & χρονοβόρων χειροκίνητων εργασιών.
Εξοικονόμηση κεφαλαίων από την αποδοτικότερη διαχείριση αποθέματος.
Μείωση ελλείψεων που δημιουργούν πτώσεις στις πωλήσεις και απογοήτευση στους αγοραστές.

Σε ποιους απευθύνεται:
Αποθήκες - logistics
Μεγάλα καταστήματα λιανικής
Βιβλιοθήκες
Νοσοκομεία
Αεροδρόμια
Γεωργία ακριβείας

http://relief.web.auth.gr

AgroTRACE

Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών

Το έργο αποσκοπεί στην από άκρο σε άκρο ιχνηλασιμότητα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας νωπών προϊόντων αναπτύσσοντας ένα σύστημα το οποίο θα συνδυάσει εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ιχνηλάτησης, ώστε κάθε φορέας να είναι σε θέση να εντοπίζει την άμεση πηγή και τον άμεσο αποδέκτη των προϊόντων. Το σύστημα θα εφαρμόσει την αρχή "one step up, one step down" ώστε να παράσχει αποτελεσματική ιχνηλάτηση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε διακριτό προϊόν θα αναγνωρίζεται παγκοσμίως και με μοναδικό τρόπο, ώστε να μπορεί εντοπιστεί ανάντη και κατάντη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλοι οι συμμετέχοντες στο δίκτυο διανομής θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα για να εφαρμόσουν εσωτερικές και εξωτερικές πρακτικές ιχνηλασιμότητας, ενώ επιπρόσθετα, η εσωτερική ιχνηλασιμότητα θα εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αναγκαίων συνδέσεων μεταξύ εισροών και εκροών.

Ο κύριος στόχος του συστήματος που θα αναπτυχθεί είναι η αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης μέσω μιας διαδικασίας 4 σταδίων:

  • Αναγνώριση: Ακολουθώντας τα πρότυπα GS1, το σύστημα θα διακριτοποιεί (σε επίπεδο μονάδας) όλα τα νωπά προϊόντα (εμπορικά είδη), τις υποδομές, τις τοποθεσίες κ.ο.κ., από τον καλλιεργητή ως τον καταναλωτή. Αυτοί οι αριθμοί θα παρέχουν τις συνδέσεις μεταξύ του φρέσκου προϊόντος και των πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν.
  • Καταγραφή: Οι μεταφορείς δεδομένων του συστήματος GS1 θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση δεδομένων με στόχο την κάλυψη διαφορετικών αναγκών διεργασιών των εφοδιαστικών αλυσίδων για τα διαφορετικά προϊόντα. Οι γραμμωτοί κώδικες EAN/UPC πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σάρωση στα σημεία λιανικής πώλησης. Οι γραμμωτοί κώδικες GS1-128 θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των μονάδων προϊόντος στη συσκευασία και στις παλέτες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα και την παρακολούθηση της κίνησής τους. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης γραμμωτοί κώδικες GS1 DataBar που φέρουν τις ίδιες -και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερου όγκου- πληροφορίες σε λιγότερο χώρο από τους γραμμωτούς κώδικες UPC. Τα δεδομένα που θα κωδικοποιούνται στους μεταφορείς δεδομένων του συστήματος GS1, όχι μόνο θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα (και τις μονάδες προϊόντων), αλλά θα επιτρέπουν στους εμπορικούς εταίρους να μοιράζονται μεγάλους όγκους δεδομένων (αριθμός παρτίδας, ημερομηνία παραγωγής, πληροφορίες συσκευασίας κ.ά.).
  • Αξιολόγηση: Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες θα αξιολογηθούν σε σχέση με τους στόχους οι οποίοι θα εκφράζονται σε μορφή δεικτών απόδοσης (KPIs) που θα τίθενται από τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα χρήσης KPIs από το μοντέλο SCOR (Supply Chain Operations Reference) ώστε να είναι δυνατή η “ανώνυμη” συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των εταίρων της αλυσίδας.
  • Κοινή χρήση: Η διαλειτουργικότητα του συστήματός μας θα διευκολύνει την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τις συναλλαγές του εμπορίου. Tα ακόλουθα πρότυπα διεπαφής του GS1 πρόκειται να χρησιμοποιηθούν: GDSN (Global Data Synchronization Network): Το GDSN συνδέει τους εμπορικούς εταίρους με το GS1 Global Registry® μέσω Πιστοποιημένων Δεδομένων GS1, επιτρέποντας την άμεση ηλεκτρονική ανταλλαγή τυποποιημένων, ενημερωμένων και εξακριβωμένων πληροφοριών.

https://www.agro-trace.eu

NFCpack

Εκτυπωμένα NFC tag σε Εύκαμπτα Υποστρώματα Συσκευασίας

Το NFCpack είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με αντικείμενο την ανάπτυξη και παραγωγή εκτυπωμένων κεραιών τηλεπικοινωνιακής διάταξης επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) σε εύκαμπτα υποστρώματα συσκευασίας, με τη χρήση προηγμένων αγώγιμων μελανιών και τεχνικών εκτύπωσης Roll-to-Roll (R2R) μεγάλης κλίμακας. Η πρωτοπορία του έργου έγκειται στην ανάπτυξη μεθόδων και μηχανισμών για την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας, όπως NFC tags (ασύρματες ετικέτες που ενσωματώνουν στη κεραία NFC ένα μικροchip) απευθείας με εκτύπωση επί του εικαστικού των υποστρωμάτων συσκευασίας, για τη δημιουργία μιας έξυπνης συσκευασίας με εκτυπωμένο NFC tag. Σκοπός του έργου είναι η χρήση της τεχνολογίας εκτυπωμένων NFC για την εξακρίβωση της γνησιότητας και την προστασία των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε Ελληνικά Παραδοσιακά Προϊόντα, όπως η Φέτα.

Το πλεονέκτημα των εκτυπωμένων NFC κεραιών που αναπτύσσονται στο παρόν έργο, συγκριτικά με τις υφιστάμενες NFC τεχνολογίες, είναι η ευκολότερη, άμεση και ταχύτερη ενσωμάτωση στον τελικό περιέκτη, εφόσον καθίσταται δυνατή η απευθείας εκτύπωση ταυτόχρονα με τα γραφικά επί των στρωμάτων συσκευασίας.

Το NFCpack φιλοδοξεί να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν (σήμανση, διακίνηση, ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρακολούθηση του κύκλου ζωής), χρησιμοποιώντας το smartphone τους, σε πραγματικό χρόνο, στο ράφι των Super Market. To πρωτότυπο της έξυπνης συσκευασία θα χρησιμοποιηθεί στην συσκευασία της φέτας Όλυμπος των Ελληνικών Γαλακτοκομείων Α.Ε.

Οι κύριοι στόχοι του NFCpack περιλαμβάνουν την:

Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων εκτυπωμένων NFC κεραιών σε εύκαμπτα υποστρώματα συσκευασίας.
Κατασκευή εκτυπωμένων NFC tags για την εφαρμογή τους σε συσκευασίες προϊόντων.
Κατασκευή πρωτότυπου έξυπνης συσκευασίας & αξιολόγηση της λειτουργίας.
Μελέτη για την εμπορική αξιοποίηση των έξυπνων συσκευασιών με εκτυπωμένα NFC tags.

CULTUREID

Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν RFID ετικέτες σε κάθε έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αυτό θα επιτρέψει στους εργαζόμενους και στους επισκέπτες του μουσείου να αλληλεπιδράσουν ψηφιακά με τα εκθέματα, μέσω κατάλληλου εξοπλισμού ανάγνωσης των ετικετών που θα εγκατασταθεί στο Μουσείο.

Για το Μουσείο, θα εξασφαλιστεί η αυτόματη καταγραφή κάθε αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα (συντήρηση, μετακίνηση, επισκεψιμότητα στην έκθεση, κτλ.). Για τους επισκέπτες, θα δίνεται η δυνατότητα προσωποποιημένης ξενάγησης στη φορητή τους συσκευή (κινητό, tablet), ανάλογα με την θέση τους στο χώρο, τα ενδιαφέροντά τους και την κίνηση στο Μουσείο.

Επιπλέον, θα κατασκευαστεί μία πρωτότυπη φορητή συσκευή (σαν tablet) και ένα κοινωνικό ρομπότ, ικανά να αλληλεπιδράσουν με τα εκθέματα και τους επισκέπτες και να αναπαράγουν παιχνίδια, σχετικά με τα εκθέματα, ή να παρέχουν πληροφορίες στους επισκέπτες. Το ρομπότ θα πραγματοποιεί συζήτηση με τους επισκέπτες και στοχεύει να αυξήσει το ενδιαφέρον επισκεπτών μικρότερης ηλικίας προς το πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείου.