Τεχνογνωσία & εξειδίκευση

Τα μέλη της εταιρείας είναι διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχ/κοί Υπολογιστών (απόφοιτοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Η τεχνική και επιστημονική κατάρτισή τους, σε συνδυασμό με τις μεμονωμένες δεξιότητες που έχουν αναπτύξει, καθώς και την πολυετή εμπειρία που απέκτησαν στο αντικείμενο, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ικανής ομάδας μηχανικών με υψηλή εξειδίκευση.

Η εταιρεία ειδικεύεται στις τεχνολογίες ασύρματης ταυτοποίησης (RFID), αναπτύσσει εφαρμογές για το Internet-of-Things (IoT) και συμμετέχει σε έργα έρευνας & ανάπτυξης στο επιστημονικό πεδίο των ασύρματων τεχνολογιών. Με σημαντική τεχνογνωσία στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά, αισθητήρες, σχεδίαση κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων καθώς και στην εφαρμοσμένη επεξεργασία σημάτων, η Trinity επίσης αναπτύσσει προσαρμοσμένο hardware ή εξειδικευμένα/κατά παραγγελία συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες RFID.

Παράλληλα, τα μέλη της εταιρείας έχουν επίσης αποκτήσει σημαντική ερευνητική εμπειρία, συμμετέχοντας στο παρελθόν σε αρκετά ερευνητικά έργα στην αιχμή της τεχνολογίας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η σχεδίαση του κυψελικού δικτύου που παρείχε υψηλής ποιότητας επικοινωνίες κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 καθώς και η ανάπτυξη ενός ελληνικού συνθέτη φωνής (text-to-speech system) για την υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα όρασης.

Εταιρική Τεχνογνωσία

Τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών / Μικροκύματα & RF
Σχεδίαση αναλογικών & ψηφιακών ηλεκτρονικών
Εφαρμοσμένη Επεξεργασία Σημάτων
Ανάπτυξη εφαρμογών Πληροφορικής / Soft-computing

Επιστημονική αριστεία καθ' όλη τη ροή σχεδίασης


Ιδέα/Έννοια » Τεχνικές Προδιαγραφές » Κατασκευή Πρωτοτύπου » Δοκιμές » Προϊόν