Ετικέτες RFID

Πομποδέκτες UHF Gen2 για οποιαδήποτε εφαρμογή !

Ειδικά Tags

Ανθεκτικά...
Επαναχρησιμοποιήσιμα...
Για όλες τις επιφάνειες...

Στην κατηγορία των ειδικών RFID tags περιλαμβάνονται πομποδέκτες που έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί για βέλτιστη λειτουργία σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Η σήμανση μεταλλικών επιφανειών είναι πλέον εφικτή με εξαιρετικές επιδόσεις, με ορισμένα RFID προϊόντα να είναι μάλιστα συντονισμένα για καλύτερη λειτουργία επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες ή ακόμη και εμβυθισμένα σε μεταλλικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, τέτοια tags μπορούν να ενσωματωθούν σε χειρουργικά εργαλεία, σωληνώσεις, μεταλλικά δοχεία ή επαναχρησιμοποιήσιμους περιέκτες μεταφορών.

Αυτός ο τύπος RFID πομποδεκτών συνήθως έχει ανθεκτικό περίβλημα υψηλής αντοχής σε ακραίες καιρικές συνθήκες, για εφαρμογές που απαιτούν αξιόπιστη λειτουργία σε δυσμενή εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως π.χ. η διαχείριση απορριμμάτων, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η βιομηχανία πετρελαιοειδών, η διαχείριση στρατιωτικών αποθεμάτων, οι διεργασίες υψηλών θερμοκρασιών (βαφή αυτοκινήτων, κλίβανοι αποστείρωσης) κ.τ.λ.

(photos © Confidex)

Ετικέτες RFID

Χαμηλού κόστους...
Αναλώσιμες ή όχι...
Πολλαπλών επιφανειών...

Οι RFID πομποδέκτες συνήθως μετατρέπονται από την πρωτογενή μορφή τους (inlays) σε αυτοκόλλητες ετικέτες για να χρησιμοποιηθούν σε πιο συνηθισμένες εφαρμογές. Η μετατροπή μπορεί να γίνει είτε σε μορφή χάρτινης ετικέτας (δίνοντας τη δυνατότητα να εκτυπωθεί οπτική πληροφορία στην ετικέτα, π.χ. barcode), είτε σε απλή αυτοκόλλητη ετικέτα (wet-inlay) για λειτουργία μόνο σε συνδυασμό με RFID  αναγνώστες.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην επιχείρησή σας, οι RFID ετικέτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά (αναλώσιμες) ή να επαναχρησιμοποιούνται περισσότερες φορές, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος υλοποίησης.

(photos © Smartrac & Confidex)

Σας φαίνεται δύσκολη η επιλογή του κατάλληλου RFID tag για την εφαρμογή σας ?