Διαχείριση Απορριμμάτων & Αποκομιδής

με χρήση του Ελεγκτή Αισθητήρων και Ταυτοποίησης TWID-20

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αστικοποίηση, έχουν εκτοξεύσει τον όγκο των αστικών απορριμμάτων. Την ίδια στιγμή οι περιβαλλοντικές πολιτικές γίνονται αυστηρότερες, η ευαισθητοποίηση των πολιτών μεγαλύτερη και το κόστος διαχείρισης αυξάνει δραματικά.

Μία από τις πλέον υποσχόμενες διαδικασίες για την εξοικονόμηση πόρων είναι η βελτιστοποίηση της αποκομιδής, η οποία συνιστά το 70-85% της συνολικής δαπάνης απόρριψης. Η συνήθης πρακτική ακολουθεί εμπειρικά καθορισμένες διαδρομές, ανεξάρτητα από το επίπεδο πλήρωσης των κάδων και τη χωρητικότητα των οχημάτων, οδηγώντας σε περιττές μετακινήσεις, σπατάλη καυσίμων, εκπομπή καυσαερίων και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Πώς λειτουργεί

Η λύση βασίζεται στον Ελεγκτή Αισθητήρων & Ταυτοποίησης TWID-20, ο οποίος εγκαθίσταται στο όχημα αποκομιδής και συλλέγει τα δεδομένα που θα βοηθήσουν τους φορείς να βελτιστοποιήσουν τα δρομολόγια και να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα άνθρακα.

Ο ελεγκτής διαθέτει ενσωματωμένο αναγνώστη UHF RFID που ταυτοποιεί, με τη βοήθεια εξωτερικής κεραίας, κάθε κάδο κατά την αποκομιδή, ανιχνεύοντας τη μοναδική ηλεκτρονική επισήμανσης που ο τελευταίος φέρει. Επιπλέον, αναλύει τα δεδομένα που λαμβάνει μέσω ειδικά σχεδιασμένων αισθητήρων από το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης του οχήματος και με τη χρήση ενός εξελιγμένου αλγορίθμου εκτιμά το βάρος των απορριμμάτων. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στη μονάδα τηλεματικής (OBU) προκειμένου να σημανθούν με την ακριβή χρονική στιγμή & τη θέση της αποκομιδής (μέσω GPS) και στη συνέχεια αποστέλλονται στην υποδομή του φορέα για αξιολόγηση.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η εκτίμηση της ποσότητας των απορριμμάτων σε κάθε κάδο, που σε συνδυασμό με τη βέλτιστη τοποθέτηση κάδων καθιστούν τη δρομολόγηση αποτελεσματική. Επιπλέον, ο φορέας αποκτά πλήρη εικόνα της διαδικασίας αποκομιδής σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της ακριβής θέσης και του ιστορικού κάθε οχήματος και κάδου.

Χαρακτηριστικά

Χαμηλό κόστος κτήσης - 10 φορές μικρότερο από τις λύσεις που βασίζονται στη χρήση αισθητήρων εντός κάδου.
Συμβατότητα με κάθε τύπο κάδου και υπερκατασκευής οχήματος.
Επιτόπια εγκατάσταση σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς εξειδικευμένες απαιτήσεις συνεργείου.
Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

Οφέλη

Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά τουλάχιστον 15%, σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία.
Επιστροφή επί της επένδυσης σε λιγότερο από 1 χρόνο, σύμφωνα με δημοσιοποιημένες δαπάνες διαγωνισμών.
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της διαδικασίας αποκομιδής σε πραγματικό χρόνο.
Αποτελεσματική κατανομή πόρων (απορριμματοφόρα, κάδοι) με αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής.
Προώθηση πρωτοβουλιών έξυπνων πόλεων, ευαισθητοποίησης του κοινού και συμμετοχής των πολιτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Κοινότητες/ιδιωτικές εταιρείες επιφορτισμένες με την αποκομιδή απορριμμάτων που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τις διεργασίες τους.
Πάροχοι συστημάτων διαχείρισης στόλου/τηλεματικής και κατασκευαστές κάδων/υπερκατασκευών που θέλουν να προσθέσουν αξία στις υπηρεσίες και στα προϊόντα τους.
Πάροχοι τεχνολογιών IoT που θέλουν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιο τους λύσεις για έξυπνες πόλεις.

Παραδείγματα εφαρμογής

Η λύση έχει εφαρμοστεί σε 15 έργα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 11 δήμοι, 2 ιδιωτικές εταιρείες και 2 ευρωπαϊκά προγράμματα.
Έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από 150 οχήματα, ζυγίζοντας και ταυτοποιώντας πάνω από 30.000 κάδους.