Εφαρμογές RFID

Η ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία, αυτοματοποίηση, αποφυγή ανθρώπινων λαθών καθιστά την τεχνολογία RFID ιδανική για την αποτελεσματική οργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αυξάνοντας πρακτικά την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Γενικά, η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων στους τομείς της παραγωγής, των υπηρεσιών και του εμπορίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Κεντρικές αποθήκες – 3PL
Εγχώριες & διεθνείς μεταφορές – Διανομή
Λιανικό εμπόριο
Έλεγχος πρόσβασης οχημάτων & προσωπικού
Διαχείριση παγίων – εξοπλισμού
Διαχείριση έντυπων αρχείων
Συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων
Υπηρεσίες διακίνησης δεμάτων – Ταχυμεταφορές
Αυτοματοποίηση γραμμής παραγωγής
Διαχείριση αποσκευών σε τερματικούς σταθμούς (αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.)