Τεχνολογία UHF RFID

Συμβατή με τα διεθνή πρότυπα GS1 EPC Gen2 & ISO/IEC 18000-63

Η τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio-Frequency Identification) είναι στις μέρες μας μια καλά δοκιμασμένη και πολύ σημαντική τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για την αναγνώριση, ταυτοποίηση και ανίχνευση φυσικών αντικειμένων (π.χ. προϊόντα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης).

Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία RFID μπορούν να οδηγήσουν σε απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των κομβικών λειτουργικών σημείων και διαδικασιών τους. Η αύξηση της παραγωγικότητας, ο έλεγχος και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους αποτελούν μερικά από τα κυριότερα οφέλη.

Η τεχνολογία έχει πολλές παραλλαγές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε εφαρμογή αυτόματης ταυτοποίησης και συλλογής δεδομένων (AIDC).

Φυλλάδιο RFID

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό φυλλάδιο της εταιρείας μας για την τεχνολογία RFID.

RFID brochure